FYSISK AKTIV LÆRING- Fysisk aktivitet for å fremme læring

Denne artikkelen er en oppfølger til denne artikkelen publisert tidligere i år. Artikkelen er skrevet for å rokke ved den tradisjonelle læremåten; nemlig å det å sitte stille mens vi lærer. «Learning by doing» er et kjent begrep som vi alle har et visst forhold til. Ofte kan vi lære mer av «å gjøre selv» enn å se på noen andre gjøre det. Et eksempel … Fortsett å lese FYSISK AKTIV LÆRING- Fysisk aktivitet for å fremme læring

Barn i bevegelse lærer best

Fysisk aktive barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre fysisk aktive barn. Forskning viser at det er sammenheng mellom utholdenhet, hjerneutvikling og kognisjon. De siste årene har det kommet et økende antall studier som undersøker denne sammenhengen for barn.  Fysisk aktivitet for læring kan deles inn i; aktivitet under læring, dvs bruk av fysisk aktivitet mens man lærer, akutt aerob … Fortsett å lese Barn i bevegelse lærer best

Magetrening for spedbarn: 5 tips i hverdagen

Magetrening for spedbarn bør begynne rundt 2-måneders alder. Dette for at barnet skal kunne utvikle kjernemuskulaturen på et tidlig tidspunkt og trene på hånd-øye koordinasjonen (les mer om dette her). Allerede fra fødselen av klarer barnet løfte sitt eget hodet nok til finne brystet til mor og snu hodet til siden for å gi frie luftveier. Etterhvert som barnet blir eldre trengs det lengre og … Fortsett å lese Magetrening for spedbarn: 5 tips i hverdagen

Motorisk utvikling hos barn 1-6 år

Motorisk utvikling hos barn er som tidligere nevnt her og her en naturlig modning av nervesystemet og bygger på tidligere lærte ferdigheter, kalt milepæler. Alle barn følger i bunn og grunn den samme motorisk utviklingen med noen individuelle forskjeller. Noen barn er tidlig ute med å nå sine milepæler mens andre er noe sent utviklet. Ved større studier av barnets motoriske utvikling kan man se et … Fortsett å lese Motorisk utvikling hos barn 1-6 år

Motorisk svake 2-åringer har også svak matematisk forståelse.

Norske 2-åringer har deltatt i et større forskningsprosjekt kalt Stavangerprosjektet – Det lærende barnet som er en tverrfaglig studie med fokus på barns utvikling fra 2–10 år. Prosjektet følger utviklingen til over 1000 barn i barnehager i Stavanger fra de er to til de er ti år gamle. En del av prosjektet omhandler matematikk og motorikk hos småbarn. Det ble gjort observasjoner av barna ved 2 år og 9 … Fortsett å lese Motorisk svake 2-åringer har også svak matematisk forståelse.

Motorisk usikre barn: En vurdering av balanse og koordinasjonsproblemer hos barn

Balanse og koordinasjonsvansker er påfallende utpreget hos barn og unge. Undersøkelser av norske skolebarn i alder 7-10 år viser at 6 -10 % har motoriske problemer. Disse barna betegnes ofte som “motorisk usikre”. Koordinasjonsproblemer hos motorisk usikre barn viser seg i utførelsen av både fin- og grovmotoriske oppgaver. De finmotoriske vanskene er f.eks. problemer med å kneppe knapper, knytte skolisser, kle på seg, bruke spiseredskaper, tegne og … Fortsett å lese Motorisk usikre barn: En vurdering av balanse og koordinasjonsproblemer hos barn

Hva er leddsans? Hvorfor er den så viktig for hjernens utvikling?

Leddsansen sitter i alle leddene i kroppen og sender informasjon til hjernen om leddets posisjon og bevegelse til enhver tid. Pga denne sansen har hjernen oversikt over alle kroppens ledd og kan dermed styre kroppens bevegelser.Uten leddsansen vil ikke hjernen kunne styre kroppen slik du vil, og det vil være umulig å kunne bevege seg bevist. Vi er alle født med leddsansen, men det tar tid før hjernen er utviklet nok til å bruke den til å gjøre bevisste bevegelser. Fortsett å lese Hva er leddsans? Hvorfor er den så viktig for hjernens utvikling?

8 morsomme leker som stimulerer sansene til barnet (2-7 år)

Sansene våre bruker vi hver dag uten at vi tenker over det. De er bare «der». Selv om sansene våre er tilstede når vi blir født tar det tid før de fungerer optimalt. I tillegg til de vanlige 5 sansene våre (lukt, smak, hørsel, syn og berøring) har vi også andre sanser som gjør at vi kan orientere oss. Før vi kan bevege oss bevisst … Fortsett å lese 8 morsomme leker som stimulerer sansene til barnet (2-7 år)