Om Senter for Læring og Utvikling

shutterstock_222160138Senter for Læring og Utvikling er drevet av Charlotte Bøgwald. Hun er kiropraktor og lærer i realfag, kroppsøving og idrettsdag

Charlotte er engasjert i barn og læring, og har en spesiell interesse for fysisk aktiv læring og uteskole.

I 2015 startet hun sin første nettside, primitivereflekser.no, dedikert til å opplyse foreldre og helsepersonell om primitive reflekser og deres betydning for barnets læring og utviklingen. Nettsiden har hatt stor respons i Norge og har ført til økt kunnskap blant både foreldre og helsepersonell. Et videre ønske om å videreformidle kunnskap om barns læring og utvikling førte til at hun i 2016 startet Senter for Læring og Utvikling som er dedikert til kunnskapsbasert opplysning til foreldre, helsepersonell og skole/barnehagepersonell.

Charlotte Bøgwald har erfaring fra høyere utdanning gjennom stillingen som universitetslektor i fysisk fostring ved Universitetet i Stavanger. Nå jobber Charlotte i videregående skole og holder kurs om barns motorikk, utvikling og læring ved etterspørsel.

Ønsker du ta kontakt med Charlotte Bøgwald, se her.