Om Senter for Læring og Utvikling

shutterstock_222160138Senter for Læring og Utvikling er drevet av Charlotte Arnesen. Hun er utdannet kiropraktor i Australia i 2007. Interessen for barn, utvikling og motorikk førte til at hun i 2013 fullførte en Mastergrad innen muskel- og skjeletthelse for barn og unge. Kunnskapen hun har om barns utvikling og motorikk er svært inngående og hun har i tillegg fullført videreutdanning innen nevrologiske utviklingsforstyrrelser hos barn med spesielt fokus på læring- og atferdsvansker. Videreutdanningen er fullført gjennom The International Association of Functional Neurology and Rehabilitation (IAFNR) og innebærer over 250 timer undervisning og praktisk arbeid. Hun holder seg i tillegg oppdatert på det nyeste av forskning innen bla. nevrovitenskap, atferd og motorisk utvikling hos barn via deltakelse på internasjonale konferanser om barn, læring og atferd.

I 2015 startet hun sin første nettside, primitivereflekser.no, dedikert til å opplyse foreldre og helsepersonell om primitive reflekser og deres betydning for barnets læring og utviklingen. Nettsiden har hatt stor respons i Norge og har ført til økt kunnskap blant både foreldre og helsepersonell. Et videre ønske om å videreformidle kunnskap om barns læring og utvikling førte til at hun i 2016 startet Senter for Læring og Utvikling som er dedikert til kunnskapsbasert opplysning til foreldre, helsepersonell og skole/barnehagepersonell.

Charlotte Arnesen jobber til daglig ved Klinikk for Alle på Sola og tar imot barn i alle aldre for vurdering/undersøkelse av motorikk og utvikling. Hun skreddersyr et tilpasset treningsopplegg for barn med lærevansker, motoriske vansker, balanseproblemer og atferdsvansker. Hun er faglig leder for pediatri-avdelingen ved Klinikk for Alle og holder jevnlig foredrag for foreldre og helsepersonell om barns læring, utvikling og motorikk.

Ønsker du ta kontakt med Charlotte Arnesen, se her.