FYSISK AKTIV LÆRING- Fysisk aktivitet for å fremme læring

Denne artikkelen er en oppfølger til denne artikkelen publisert tidligere i år. Artikkelen er skrevet for å rokke ved den tradisjonelle læremåten; nemlig å det å sitte stille mens vi lærer. «Learning by doing» er et kjent begrep som vi alle har et visst forhold til. Ofte kan vi lære mer av «å gjøre selv» enn å se på noen andre gjøre det. Et eksempel på det er det å lære seg å sykle. Et barn som skal lære seg å sykle må beherske en rekke ferdigheter som balanse, koordinasjon og motorikk. De aller fleste forshutterstock_107757644eldre er enige om at den beste måten for barnet å lære på er å prøve selv, uten altfor mange instrukser fra en voksen. «Learning by doing». Det er mange ting vi mennesker skal lære der «learning by doing» stort sett er den eneste måten vi kan lære på. Ta for eksempel et lite barn som skal lære seg å gå ned trappene. Her hjelper det svært lite med teoretisk forklaring til barnet om hvordan man tar et steg ned trappen. La meg bare nevne: kraftoverføring fra det ene benet til det andre, avstand til neste trappetrinn på ca 25 cm, hælen treffer trinnet først før vekten så kan legges fullt på hele foten. Nei, det funker dårlig. I dette tilfellet må barnet kjenne selv hvordan det føles å gå i trappen. Denne følelsen er et samspill mellom leddsans, kraftoverføring fra et ben til det andre, muskler som spennes/andre som slapper av etc.

I den norske skolen er det først og fremst klasseromsundervisning som regjerer. I et miljø der elevene blir frarøvet bruk av alle sansene i læring. Ikke nok med at elevene må sitte i ro mens de lærer, er nettbrett og andre digitale løsninger på full marsj inn i skolen som ytterligere frarøver elevene mulighet for bruk av alle sansene under læring. Når bokstavene skal læres med blyant står finmotorikken i hånden, lyden fra blyanten som treffer arket, synet av blyanten sine bevegelser, lukten av blyanten, kanskje også smaken av den, sentralt i læringen. Vil elevene få ekstra læringsutbytte hvis kroppen brukes for forme bokstavene?

Det er mange muligheter for fysisk aktiv læring i skolen. Fysisk aktiv læring vil stimulere elevenes helhetlige utvikling, og kan i skolen skje i kroppsøvingstimene, når emner i kroppsøving kombineres med emner i andre fag, og når fysisk aktivitet brukes som læringsaktiviteter i andre fag. Fra 2013 fikk skolene mulighet til å disponere 5% av fagene til andre fag. Hvis man tar 5% av tiden fra fag og bytter den ut med fysisk aktivitet, ser det ikke ut til å gå ut over de faglige prestasjonene i fagene (Trudeau og Shepard, 2008).

I de senere år har det kommet mer dokumentasjon om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og læring. Fysisk aktivitet, god motorikk og fysisk form har sammenheng med elevenes kognitive funksjon og læring (Center of Disease Control and Prevention). Denne sammenhengen er en del av et helhetlig læringssyn. Et helhetlig læringssyn er ikke nytt, det stammer helt tilbake til Sokrates og Aristoteles. Elevene lærer med hele seg, og har fysiske så vel som psykiske evner. La elevene bruke hele seg selv i læring og utnytt fysisk aktivitet som en del av læringen!