Barn i bevegelse lærer best

Fysisk aktive barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre fysisk aktive barn. Forskning viser at det er sammenheng mellom utholdenhet, hjerneutvikling og kognisjon. De siste årene har det kommet et økende antall studier som undersøker denne sammenhengen for barn. 

Fysisk aktivitet for læring kan deles inn i; aktivitet under læring, dvs bruk av fysisk aktivitet mens man lærer, akutt aerob aktivitet og kronisk aerob aktivitet. Forskningen viser at alle de tre formene for aktivitet gir økt kognisjon og bedre læring. Forskning på bruk av aktivitet under læring har muligens en annen forklaringsmodell enn for akutt og kronisk aerob aktivitet.

shutterstock_288806717

Den  såkalte biologiske forklaringsmodellen har som fokus på at fysiologiske endringer i kroppen stimulerer de delene av hjernen som er viktig for elevenes forståelse, oppmerksomhet og konsentrasjon. Fysisk aktivitet stimulerer kognitive deler av hjernen som kan hjelpe barn å lære bedre. Utførelse av komplekse bevegelser under fysisk aktivitet rekrutterer nevrologiske koblinger som er assosiert med kognisjon. Flere forskere har satt lys på denne koblingen ved å foreslå en link mellom lillehjernen (cerebellum), som er kritisk for komplekse og koordinerende bevegelser, og fremre del av hjernen (Dorsolateral prefrontal cortex) som er kritisk for kognisjon. Videre antydes det at komplekse koordinerende bevegelser med hender, som f.eks å utføre forskjellige bevegelser med høyre og venstre hånd samtidig, øker kognisjon langt bedre enn utførelse av enklere repeterende bevegelser slik som å gå.

Eksekutiv funksjon (målbevisste evner, konsentrasjon, evnen til å utrette noe) er viktig for alle former for atferd, og er en hjørnestein i utviklingen hos barn. Ikke bare er eksekutiv funksjon viktig for læring i klasserommet, men også for følelsesmessig selv-regulering. Fysisk aktivitet, og aerob aktivitet spesielt har potensiale til å stimulere barns læring og utvikling via dens påvirkning på eksekutiv funksjon.

I Norge er forskningen godt i gang på hvordan fysisk aktivitet i skolen kan påvirke læring. «Aktiv Skole»-prosjektet til UiS i Stavanger ser på effekten fysisk aktivitet har på ulike parametere i skolehverdagen til elevene og lærerne. I Danmark har de sett på matematikkunnskapene til barn som beveger seg og funnet at barn som beveger seg i mattetimene har 35% større fremgang. Et annet spennende prosjekt av doktorgradsstipendiat Silje Eikanger Kvaløs ser på bruk av fysisk aktivitet i teoritimene.

 

De positive resultatene ved bruk av fysisk aktivitet i skolen, både i økt generell aktivitet og aktivitet under læring, vil forhåpentligvis bidra til en endring i hvordan vi oppfatter læring. Den tradisjonelle «sitte i ro og lære»-metoden har blitt sterkt utfordret av en langt mer aktiv tilnæring til læring, det gjenstår bare å se om det blir en del av alle norske barn sin skolegang!

Les mer om matematikkunnskap og motorikk HER.

Forskning:

A functional MRI investigation of the association between childhood aerobic fitness and neurocognitive control

Childhood aerobic fitness predicts cognitive performance one year later

Barn i bevegelse lærer best

Barn lærer verbene lettere når de gjør dem

Lærer mer med fysisk aktivitet i mattetimene