Motorisk svake 2-åringer har også svak matematisk forståelse.

Norske 2-åringer har deltatt i et større forskningsprosjekt kalt Stavangerprosjektet – Det lærende barnet som er en tverrfaglig studie med fokus på barns utvikling fra 2–10 år. Prosjektet følger utviklingen til over 1000 barn i barnehager i Stavanger fra de er to til de er ti år gamle. En del av prosjektet omhandler matematikk og motorikk hos småbarn. Det ble gjort observasjoner av barna ved 2 år og 9 måneders alder som viser at det er en sammenhengen mellom matematiske ferdigheter og motoriske ferdigheter.

Aktivitetene barna ble observert gjøre var forskjellige grov- og finmotoriske ferdigheter slik som å kle på seg, pusle, spise med skje og gaffel, bruke saks, gå rundt i rommet uten å dulte borti ting, bruke lekeplassutstyr og kaste og ta i mot en ball. Barna ble delt inn i tre grupper (svake, middels og sterke) avhengig av de motoriske ferdighetene.

De matematiske ferdighetene som ble observert av barnehagepersonell hos 2-åringene var om de kunne vise med fingrene hvor mange år de var, om de kunne bruke putteboksen, spille billedlotto, sortere leker eller gjenstander (for eksempel etter farge, størrelse eller kategori) og om de gjennom bruk av kroppen eller ved hjelp av ord kunne vise forskjellen på liten og stor.

Det viste seg at barna med gode motoriske ferdigheter hevdet seg på alle områder innenfor den matematikken som ble undersøkt. Barna med de svakeste motoriske ferdighetene lå langt bak de flinkeste innen matematikk. Lederen for prosjektet, Elin Reikerås, sier at det er tydelig at nivået på matematiske ferdigheter kan avspeiles i motoriske ferdigheter.

Barn lærer gjennom matematikk fra de er født. Alt fra gjenkjenning av mors ansikt, utforsking av former og størrelser på leker samt gjenkjennelse av veien til skole/barnehage. Disse matematiske ferdighetene er noe barnet lærer med erfaring på samme måte som de lærer motoriske ferdigheter via lek og oppdagelser. Matematiske ferdigheter innen geometri og kjennskap til form, mønster og orden avhenger av utviklingen av romforståelse, visuelle ferdigheter og motoriske milepæler (12). De motoriske milepælene barnet oppnår gjennom oppveksten er ikke kun motoriske, men innebærer også matematiske ferdigheter som legger grunnlag for et samspill som forskerene ved Stavangerprosjektet nå har funnet en sammenheng mellom.

Når barnet ditt milepæler sine til riktig tid?

Les mer om milepælene her.

shutterstock_176031464

shutterstock_167840486

Forskning:

Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children.

Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?