Motorisk usikre barn: En vurdering av balanse og koordinasjonsproblemer hos barn

Balanse og koordinasjonsvansker er påfallende utpreget hos barn og unge. Undersøkelser av norske skolebarn i alder 7-10 år viser at 6 -10 % har motoriske problemer. Disse barna betegnes ofte som “motorisk usikre”. Koordinasjonsproblemer hos motorisk usikre barn viser seg i utførelsen av både fin- og grovmotoriske oppgaver. De finmotoriske vanskene er f.eks. problemer med å kneppe knapper, knytte skolisser, kle på seg, bruke spiseredskaper, tegne og skrive. De grovmotoriske vanskene inkluderer løping og hopping samt det å gripe og kaste ball.

Tidligere forskning på feltet viser at barna ikke ”vokser av seg” problemene og ved manglende veiledning og trening vil de ha utfordringer med balanse og koordinasjon også som voksne. Balanse og koordinasjonsvansker forsvinner altså ikke av seg selv!

Tonisk labyrintrefleks (TLR)

TLR-refleksen er en primitiv refleks og starter sin utvikling allerede 30 uker etter befruktning. Kort fortalt innebærer refleksen vestibulærsenterets respons til endring i hodets posisjon når vi snur oss, tilter hodet eller beveger oss frem og tilbake. TLR-refleksen har en direkte forbindelse mellom hodets posisjon, balanse, holdning og muskeltonus. Refleksen har sitt opphav i otolittene i vestibulær-labyrinten i det indre øret. Stimulering av labyrinten via bevegelser av hodet enten forover eller bakover stimulerer til endring i muskulaturen i kroppen. Ved bakoverbøy av nakke og hodet stimuleres ekstensjonsmuskulatur (dvs muskulatur som retter / strekker oss ut), og motsatt muskulatur (fleksjonsmuskulatur) stimuleres ved foroverbøy av nakke og hodet. Dette gjør at endring i hodets posisjon stimulerer til en endring i kroppsholdning.

Øyeblikkelig etter fødsel må barnet forholde seg til tyngdekraften for aller første gang. Mens fosteret har ligget beskyttet i fostervannet under hele svangerskapet blir det nå utsatt for en ny stimulus som krever muskelkontroll. Før de høyere sentre i hjernen er utviklet bruker barnet TLR-refleksen og vestibulærsystemet for å utvikle bedre muskulær kontroll og tonus i kroppen. Ved fødsel har ikke barnet kontroll på hodets posisjon og barnet klarer knapt å løfte hodet. Gradvis over de neste 12 ukene klarer barnet å løfte hodet, slik at ved 3 måneders alder kan barnet holde hodet stabilt i mageleie mens vekten bæres på underarmene.

I løpet av de første seks måneder får barnet større kontroll over hodet, samtidig som hoderetterefleksene blir utviklet (se her for mer informasjon om holdningsrefleksene). Dette er en viktig forutsetning for utviklingen og initierer tidlige bevegelser, muskeltonus og balanse. Hvis TLR ikke blir integrert innen 6-9 måneders alder, kan det påvirke balansen når barnet begynner å gå, siden endring av hodets bevegelser også endrer muskeltonus.

En fremdeles aktiv TLR kan få konsekvenser for vestibulærsystemets interaksjon med andre sensoriske systemer. Når refleksen ufrivillig aktiveres, endres plutselig muskeltonus i kroppen, slik at det blir en ”mismatch” i kommunikasjonen mellom vestibulærsystemet og leddsansen (les mer om leddsansen her). Dette kan igjen påvirke øyets funksjon fordi den vestibulo-okulære refleksbuen (VOR) opererer på samme krets som vestibulærsystemet og leddsansen, via vestibulariskjernene i hjernestammen. De vestibulo-okulære refleksene justerer automatisk øynenes stilling og bevegelser i forhold til hodets, og sørger for at det bildet vi ser på holdes rolig på retina, selv om hodet beveger seg. Et eksempel på dette er når vi går, da beveger hodet seg opp og ned. Vestibulo-okulære refleksbuen kompenserer for bevegelsene i kroppen med motsatte bevegelser av øynene slik av vi ikke opplever at bildet/det vi ser på går opp og ned. Se her for video av VOR.

På samme tid får lillehjernen informasjon fra vestibulærsystemet via vestibulariskjernene, og kan bli påvirket av denne kommunikasjonen. Lillehjernen integrerer informasjon fra vestibulærsystemet med informasjon fra synet og leddsansen, slik at den kan foreta de justeringer som trengs for koordinering av bevegelse og balanse. Manglende integrering av TLR kan dermed føre til at interaksjonen mellom systemene ikke fungerer effektivt, slik at balanse og koordinering av bevegelser kan bli forstyrret.

Manglende integrering av TLR kan bl.a føre til:

  • Nedsatt balanse.
  • Koordinasjonsvansker.
  • Svak muskeltonus/slapp baby (TLR i fleksjon).
  • Økt muskeltonus (TLR i ekstensjon).
  • Vestibulærproblemer slik som sjøsyk/bilsyk.
  • Går på tærne.

Forskning:

Clumsiness in children-do they grow out of it? A 10-year follow-up study.

Identification of children with motor coordination problems.

Children with motor problems (clumsy children).

Inter- and intra-sensory modality matching in children with hand-eye co-ordination problems.

‘Putting your foot in it’! A window into clumsy behaviour.

Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties.

Melillo. R. (2011). Primitive Reflexes and Relationship to Delayed Maturation, under-connectivity and Functional Disconnection in Childhood Neurobehavioral Disorders, FNRE, Vol 1, (2).shutterstock_94989934