Hva har logikk, små detaljer og verbal kommunikasjon til felles?

Mens høyrehjernen er kreativ og sosial er venstrehjernen detaljfokusert og rutinepreget. Sammen jobber de for å gjøre deg til akkurat den du er. Høyre hjernehalvdel er den første av hjernehalvdelene til å utvikle seg (mer om det kan du lese her), tar det litt tid før venstre hjernehalvdel kommer skikkelig igang med utviklingen, omtrent ved 2 års alder. Deretter nærmest danser de to hjernehalvdelene frem og tilbake i kamp om å utvikle seg til en voksen moden hjerne frem til ca 20 års alder.

I denne artikkelen forklarer jeg hva som kjennetegner egenskapene til venstre hjernehalvdel:

 • logisk tenkning
 • verbal kommunikasjon
 • impulshandlinger
 • liker rutiner
 • liker detaljer
 • kontrollerer de små muskelgruppene
 • reagerer på høy-frekvent lyd

Venstre hjernehalvdel er også hjernens hovedsenter for språk. Det er ikke bare én plass i hjernen vi oppfatter og kan uttrykke språk og skrift, men flere områder som må jobbe sammen. Den venstre hjernehalvdelen er spesialisert til å høre høy-frekvent lyd og prosessering av visuelt detaljerte bilder. Timingen i hjernen er særdeles viktig for å forstå sammenhengen mellom høy-frekvent lys som endres raskt og detaljerte bilder som tar lenger tid å prosessere. Problemer med timingen i hjernen kan ha konsekvenser for forståelsen for språk, lesing og skift. Den venstre hjernehalvdelen står sentralt i utvikling av språk og lesing, men det er ikke slik at vi kun har ett språksenter som omhandler språk og lesing. Flere områder i hjernen er involvert i språk og skriftforståelse og det er kvaliteten og mengden forbindelser (synapser) i hjernen som legger til grunn for utviklingen av dette.

Nyere forskning viser at dyslektikere har nedsatt funksjon i «lese-nettverket» i venstre hjernehalvdel, som inkluderer occipito-temporal, inferior frontal og inferior parietale deler. I tillegg har det blitt funnet forstyrret timing av prosessering av lyd hos dyslektikere som også ligger i venstre hjernehalvdel. Mer om timing og rytme i hjernens utvikling kan du lese om her.

Noen problemstillinger hos barn er satt i sammenheng med umoden utvikling av venstre hjernehalvdel:

 • dysleksi
 • dyspraksi
 • dysgrafi
 • selektiv mutisme
 • akalkuli/ dyskalkuli
 • prosesseringsforstyrrelser
 • auditive prosesseringsforstyrrelser

Forskning:

Cortical asymmetry and learning efficiency: A direction for the rehabilitation process.

Developmental dyslexia: dysfunction of a left hemisphere reading network.

Dyslexic children lack word selectivity gradients in occipito-temporal and inferior frontal cortex.

Global and local pitch perception in children with developmental dyslexia.

The left occipitotemporal system in reading: disruption of focal fMRI connectivity to left inferior frontal and inferior parietal language areas in children with dyslexia.