Kan barnet ditt krysse midtlinjen? Hvordan påvirker det læring?

Hva betyr det for barnets læring hvis han/hun ikke klarer å krysse midtlinjen i kroppen sin?

Denne artikkelen forklarer hvorfor det er så viktig for barn å lære seg å krysse midtlinjen i kroppen og hvordan akkurat det påvirker læring. Først, hva betyr midtlinjen? Midtlinjen er en usynlig strek som deler kroppen inn i høyre og venstre.

homolateral-diagram2

For at høyre arm skal kunne krysse midtlinjen og gjøre en bevegelse på venstre side av kroppen er begge hjernehalvdelene nødt til å kommunisere for å oppnå akkurat det. Og hvis man i tillegg er nødt til å bevege på venstre ben samtidig får hjernen virkelig jobbet. Kommunikasjonen mellom begge hjernehalvdelene er ikke bare viktig for å utføre bevegelser, men også for annen type læring som å forstå språk, lære å skrive, matematikk etc.

En enkel måte å teste om barnet klarer å krysse midtlinjen er å be barnet klappe venstre hånd på høyre kne for deretter gjøre det samme med motsatt hånd og kne. Barn som ikke klarer å krysse midtlinjen sin skikkelig ender ofte opp med å slå hånden på kneet på samme side eller bare lar den ene hånden gjøre mesteparten av bevegelsene.

ATNR-refleksen

ATNR-refleksen (les mer om den her) er en primitive refleks som er ansvarlig for mye av den tidlige kommunikasjonen mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Ved manglende integrering av refleksen (som normalt skal skje ved 4-6 måneders alder) kan det bli vanskelig for barnet å krysse nettopp midtlinjen. Ved vedvarende ATNR-refleks kan barnet utføre enkle øvelser for å «trene vekk» denne refleksen.

Robotgange

Barn som har vedvarende ATNR-refleks kan utvikle det vi kaller en «robotgange». Det vil si at når barnet går inntreffer armsving og steget på samme side i stedenfor diagonalt. Barnet hat ikke lært å krysse midtlinjen skikkelig og det vil da være aktuelt å øve på å krysse midtlinjen med øvelser som innebærer motsatt arm og ben.

Øvelser for å krysse midtlinjen

Vaske vindu/bil.

Det må ikke strukturert trening til å hjelpe barnet med å kunne krysse midtlinjen av kroppen. Enkle, hverdagslige ting som å hjelpe til med å vaske et vindu eller bilen gjør at barnet trener på å krysse midtlinjen sin. Ved vasking av bil/vindu lar du barnet holde nalen eller svampen med begge hender og gli over vinduet/bilen i 8-tallsbevegelser. (Sannsynligvis må vinduet/bilen rengjøres av en voksen i etterkant). shutterstock_290382932.jpg

Sende ball to og to.

For å trene på å krysse midtlinjen kan man også gjøre leker hvor man mottar og videresender ball eller andre objekter. Man kan være 2 eller flere. Hvis man er kun 2 som leker sitter man rygg til rygg og tar imot ballen fra den ene siden og gir den på den andre. Når det er flere med i leken kan man sitte i en ring og sende ballen mellom seg. Husk å bytte retning!shutterstock_305326307

Krabbing.

Bruk rokkeringer eller leketunneler og la barnet krabbe igjennom for å stimulere krabbingen. Krabbing er utmerket trening for at høyre og venstre hjernehalvdel skal jobbe sammen.shutterstock_379181782.jpg

Videre lesning:

Primitive reflekser og modning av nervesystemet

The effects of persistent asymmetrical tonic neck reflex (ATNR) on reading scores in first and second grade children.

Berg, A. (2002). Motorikk, lek og læring! motorikkens betydning for forebygging av barns lese- og skrivevansker. Abstrakt Forlag.

Goddard, S. B. (2009). Attention, balance, and coordination: The A.B.C. of learning success. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.

Melillo, R. (2010). Disconnected Kids: The Groundbreaking Brain Balance Program for Children with Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Neurological Disorders. Penguin group, NY, USA.

Melillo, R., Leisman, G. (2010). Neurobehavioral Disorders of Childhood: An Evolutionary Perspective. Springer.