Hva har kreativitet, ikke-verbal kommunikasjon og negative følelser til felles?

Visste du at høyre og venstre hjernehalvdel har forskjellige egenskaper og oppgaver?

Høyre og venstre hjernehalvdel utvikler seg til å få forskjellige egenskaper som gjør at vi mennesker har et utrolig spektrum av ferdigheter og ikke minst personligheter. De to hjernehalvdelene utvikles litt forskjellig, oppfører seg tidvis motstridende, men for det meste jobber de sammen for å skape akkurat deg!

I denne artikkelen forklarer jeg hva som kjennetegner HØYRE hjernehalvdel. For å lære mer om VENSTRE hjernehalvdel les her.

Høyre hjernehalvdel har mange egenskaper:

 • kreativ
 • forstår «big picture»
 • god romforståelse
 • liker nye ting
 • negative følelser
 • sosial
 • forstår abstrakte ting
 • bremser vår atferd
 • ikke-verbal kommunikasjon
 • kontrollerer de store muskelgruppene i kroppen
 • reagerer på høy-frekvent lys
 • reagerer på lav-frekvent lyd

Vi har alle forskjellig personlighet, noe er arvet fra våre foreldre, mens andre deler av personligheten vår kommer fra utviklingen fra vi var baby og det miljøet vi er vokst opp i. Høyre hjernehalvdel er den første av de to hjernehalvdelene som starter sin utvikling, og er derfor mest utsatt for påvirkning av tidlige miljøfaktorer, også kalt epigenetikk. Den økende andelen av barn som utvikler autisme og andre utviklingsforstyrrelser har blitt satt i sammenheng med nettopp miljøfaktorer og hvordan de påvirker den høyre delen av hjernen i de første to leveårene. Forskning de siste 10 årene viser at både autisme og ADHD er tilstander der høyre hjernehalvdel ikke fungerer optimalt. Det er både aktiviteten og forbindelsene i denne hjernehalvdelen som har vist seg å være redusert hos disse barna.

Ved fødsel har vi ca 100 milliarder hjerneceller. Selv om det er uhyre mange, danner de ikke flere forbindelser enn at hjernen kun kan kontrollere; pust, hjerteslag, blodtrykk, stoffskiftet, og andre vitale organer. Etterhvert som vi vokser dannes det flere og flere forbindelser slik at vi ved 3-årsalder har omtrent 1000 trillioner (!) forbindelser i hjernen. Forbindelsene i hjernen lager et nettverk som kan forenkles og sammenlignes med togforbindelsene i en større by. De første forbindelsene kalles «short-range» og danner lokaltog. Disse forbindelsene går innad i hjernehalvdelen og holder seg i et avgrenset område. Etterhvert som hjernen vokser (og byen blir større) trengs også «long-range» forbindelser, altså langdistansetog til nærliggende byer og andre landsdeler. Disse forbindelsene kobler området som anatomisk er langt fra hverandre i hjernen. Ved manglende utvikling av «long-range» forbindelsene vil det påvirke hjernens utvikling og kan gi både problemer med motorikk og adferdsvansker.

En optimal utvikling av hjernen avhenger av mange faktorer som inkluderer næring, stimuli gjennom sansene og motorikk. Motorisk utvikling kan du lese mer om her.

Linker til forskning:

A Diffusion Tensor Imaging Study in Children With ADHD, Autism Spectrum Disorder, OCD, and Matched Controls: Distinct and Non-Distinct White Matter Disruption and Dimensional Brain-Behavior Relationships.

Longitudinal changes in cortical thickness in autism and typical development.

Development of cortical asymmetry in typically developing children and its disruption in attention-deficit/hyperactivity disorder.

Disrupted neural synchronization in toddlers with autism.

Intentionality and «free-will» from a neurodevelopmental perspective.

The right brain hemisphere is dominant in human infants.