5 tegn på at barnet ditt har vedvarende primitive reflekser

Primitive reflekser (også kalt spedbarnsreflekser) er automatiske, ikke-viljestyrte og stereotypiske bevegelser som utvikles allerede fra 9-12 uker etter unnfangelse. Refleksene er tilstede hos den nyfødte som fødes til termin. Utviklingen av refleksene skjer i hjernestammen som ligger utenfor bevissthet og viljestyrt kontroll. Den nyfødtes hjerne er ikke moden eller utviklet nok til å kontrollere kroppens bevegelser bevisst, derfor brukes de ubevisste primitive refleksene slik at barnet kan bevege seg, nettopp for stimulere til vekst og modning av hjernen. Refleksene hjelper barnet med å overleve og trene på å oppnå bevisste ferdigheter. De primitive refleksene skal integreres i barnets nervesystem innen 6-12 måneder for å kunne utvikle viljestyrte handlinger.

Ved gjentatt bruk av de primitive refleksene over de første månedene av livet, har barnet klart å stimulere de såkalte ”høyere sentre”, dvs hjernebarken. Hjernebarken tar over mer av styringen av kroppens bevegelser og er klar for mer komplekse viljestyrte bevegelser. Det er klart for utvikling av holdningsrefleksene. Ettersom holdningsrefleksene er mer komplekse bevegelser (slik som å sitte, stå, gå, løpe og hoppe) tar det flere år før barnet kan utføre de med perfeksjon. Overgangen fra primitive reflekser til holdningsreflekser starter ved 6-12 måneders alder og varer frem til barnet har fylt 3 år og er kritisk for at barnet skal utvikle seg normalt.

5 tegn på at barnet ditt kan ha vedvarende primitive reflekser:

 • Overfølsom til lyder/lys.
  • Problemer med sanseintegrasjon (filtrering av sansene) slik som høye lyder og sterkt lys kan stamme fra Moro-refleksen.
 • Går på tærne.
  • Barn over 3 år som går på tærne kan ha vedvarende TLR-refleks.
 • Sitter på rumpen med bena i W-form.
  • Barn som sitter i det vi kaller W-form, altså med hoftene vridd innover og tærne pekende bakover kan ha problemer med integrering av STNR-refleksen. Denne refleksen bruker spedbarnet for å lære seg å krabbe og skille kroppen inn i over- og underkropp. Denne måten å sitte på kan også være et tegn på lav muskeltonus.
 • Liker ikke å ha på seg spesielle klesplagg, merkelapper ol.
  • Utpreget sensitivitet for berøring av rygg, klesplagg, merkelapper ol. kan være pga en manglende integrering av Galant-refleksen. Denne refleksen er ansvarlig for mye av bevegelsene til barnet under fødsel og  reagerer på berøring/stryk på ryggen.
 • Nedsatt balanse og koordinasjon.
  • Nedsatt balanse og koordinasjon hos barn kan være en kombinasjon av manglende integrering av de primitive refleksene samtidig med en umoden utvikling av holdningsrefleksene.

 

Det er økende evidens for at manglende integrering av de primitive refleksene på riktig tidspunkt kan ha følger for barnets utvikling. Det er funnet bevis for at barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser slik som ADHD, autisme, og dysleksi kan ha primitive reflekser tilstede i skolealder. Manglende integrering av de primitive refleksene er også assosiert med klumsete motorisk adferd, ukoordinerte ferdigheter, og klønete holdning og gange. Forskere har i lengre tid diskutert hvorvidt anatomiske og størrelsesmessige forskjeller i hjernen til barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser er grunnet avvikende utvikling i nervesystemet eller om det reflekterer en modningsforsinkelse. I senere tid har det kommet frem at manglende integrering av de primitive refleksene etter spedbarnsperioden er en av det første markørene for modningsforsinkelse i nervesystemet.

Videre lesning om vedvarende primitive reflekser og hvordan de kan hemme barnets videre motoriske utvikling:

Ahlmann, L. (2008). Bevægelse og udvikling . København: Hans Reitzel forlag.

Berg, A., & Kippe, K. (2006). Småbarnas kroppslige verden: sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år: teori- og idébok. Oslo: Sebu forl.

DeMyer, W. (2004). Technique of the neurologic examination: a programmed text . New York: McGraw-Hill.

Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2006). Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults . Boston: McGraw Hill.

Gjærum, B. (2008). Nervesystemets anatomi og fysiologi. I B. Ellertsen & B. Gjærum (Red.), Hjerne og Atferd:  Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv…. et skritt videre. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Konicarova, J. & Bob, P. (2012). Persisting primitive reflexes in medication-naive girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. Neuropsychiatric Disease and Treatment. Vol 9: 1457-1461.

Konicarova, J. & Bob, P. (2012). Retained primitive reflexes and ADHD in children. Activitas Nervosa Superior, 54, No. 3-4.

McPhillips, M., & Sheehy, N. (2004). Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties. Dyslexia, 10 (4), 316-338.

Melillo. R. (2011). Primitive Reflexes and Relationship to Delayed Maturation, under-connectivity and Functional Disconnection in Childhood Neurobehavioral Disorders, FNRE, Vol 1, (2).