8 morsomme leker som stimulerer sansene til barnet (2-7 år)

Sansene våre bruker vi hver dag uten at vi tenker over det. De er bare «der». Selv om sansene våre er tilstede når vi blir født tar det tid før de fungerer optimalt. I tillegg til de vanlige 5 sansene våre (lukt, smak, hørsel, syn og berøring) har vi også andre sanser som gjør at vi kan orientere oss. Før vi kan bevege oss bevisst og oppnå komplekse ferdigheter må vi først vite hvor kroppen vår befinner seg i forhold til omgivelsene. Da bruker vi vestibulæransen og leddsansen. Disse to sansene er det ikke mye snakk om når vi lærer om kroppen på skolen, men de er like så viktige for oss mennesker som de mer kjente sansene.

Vestibulærsansen er kort fortalt den som forteller hjernen om hodets posisjon, bevegelse og hvilken retning vi beveger oss i. Står jeg på hodet? Ligger jeg horisontalt? Via buegangene i det indre øret vil vestibulærsansen sende signaler til hjernen om posisjon og bevegelse av hodet. Hvis ikke denne sansen fungerer optimalt vil man kunne oppleve svimmelhet (hjernen oppfatter at vi beveger oss mens vi egentlig står i ro). Barn er ofte glad i å «leke» med vestibulærsansen ved å snurre rundt og rundt som på en karusell. Da opplever de også svimmelhet. Det som skjer når vi snurrer rundt og rundt i rask tempo er at vestibulærsansen blir «overstimulert» og klarer ikke gi et korrekt signal til hjernen. Da opplever hjernen at hodet beveger seg selv om vi har stoppet å snurre rundt.

De første levemånedene har barnet en primitiv refleks som styrer hodet og kroppens reaksjon til endring i hodets posisjon, den kaller vi TLR-refleksen. Refleksen gjør det mulig for barnet å trene på å få kontroll på kroppen og hodets posisjon helt ubevisst.

Den andre viktige sansen vi bruker for å orientere oss er leddsansen, også kalt propriosepsjon. Leddsansen sitter i alle ledd i kroppen, og sender signal til hjernen om nøyaktig posisjon og bevegelse. Dette er nødvendig for at vi skal kunne vite hvor kroppen vår befinner seg til en hver tid. Uten denne informasjonen vil ikke hjernen kunne styre kroppens bevegelse.

Når barnet er ca 12 måneder og lærer seg å ta sine første steg er det blant annet leddsansen barnet bruker for å holde seg oppreist og bevege seg fremover. Informasjonen som leddene i både ben og ryggsøylen sender til hjernen legger grunnlaget for hva hjernen så bestemmer seg for å gjøre videre. Skal jeg ta et steg videre eller må jeg stoppe opp og korrigere balansen før jeg går videre? Denne informasjonen skjer helt ubevisst, og jo bedre leddsansen fungerer jo raskere klarer barnet å ta seg fremover.

Alle sansene våre stimulerer hjernen til vekst og modning via dannelse av nye forbindelser (synapser) i hjernen. Derfor er det viktig at barn stimulerer alle sansene for å skape modning og utvikling.

10 morsomme leker som stimulerer sansene til barnet:

1. Fly i armene til far/mor.

Her stimuleres spesielt vestibulærsansen.

shutterstock_350861768.jpg

 

2. Blåse bobler.

Kjent lek som stimulerer lukt og synet.

3. Hoppe på trampoline.

Her stimuleres spesielt vestibulærsansen og leddsansen.

322-1216588418iokD

4. Bind foran øynene.

Mor/far fester et bind rundt øynene og fører barnet gjennom et kjent området (f.eks stua). Barnet må bruke alle sansene bortsett fra synet til å orientere seg.

shutterstock_301453334.jpg

5. Luktelek.

Bruk bind foran øynene eller lukk øynene og gjett hva som lukter. Bruk kjente lukter som f.eks appelsin, kanel, sitron, blomster.

shutterstock_69211996

6. Følge en rytme.

Eksempel: Spille trommer på kjøkkenutstyr. Mor/far spiller sammen med barnet, start med enkle rytmer som barnet skal herme etter for deretter å gjør det vanskeligere. Stimulerer spesielt hørsel, synet og leddsansen.

shutterstock_357949544.jpg

7. Se på insekter og blomster gjennom forstørrelsesglass.

Ta med et forstørrelsesglass på tur og se på blomster, planter og dyr gjennom forstørrelsesglasset. Stimulerer spesielt synet, lukt og hørsel.shutterstock_274454009

8. Hoppe fra stein til stein.

Finn noen steiner eller stubber og hopp med en eller to ben. Fin øvelse for både liten og stor. Stimulerer spesielt leddsansen og synet.

shutterstock_94989934